top of page

 Equipo 

Dende o equipo educativo formado por docentes, educadores ambientais, especialistas en tempo libre,...consideramos que todo espazo educa e que todos os elementos naturais e urbanos que o conforman xunto coas nosas propostas poden contribuir a complementar a relación do ser humano co medio natural.
O equipo caracterízase pola súa calidade, responsabilidade e compromiso no ámbito laboral.
bottom of page