Localización 

Pobo Aventura engloba municipios da xeografía galega. Cada programa consta de actividades diferentes segundo a historia, xeografía, medio natural do Pobo no que nos situemos.

 

 

Neste 2021, ubicarémonos en TEIXEIRO,  OZA CESURAS e SOBRADO e tamén nos desprazamos a onde se requira dos nosos servizos (consultar orzamentos)

 

Pobo aventura viaxa ó teu centro escolar:

Posibilidade dunha xornada didáctica no voso pobo.