top of page

Información xeral:
Pobo Aventura preséntase como recurso complementario
á educación formal.

Co desexo de que as nosas propostas educativas sexan incorporadas á programación anual de cada centro, deseñamos varias unidades didácticas con varias actividades vinculadas á xente, ó pobo, á natureza e á aventura.

Neste curso 2021/2022, utilizaremos o entorno de Oza Cesuras, Teixeiro e Sobrado e aproveitaremos os recursos que nos ofrecen como pobos para ensinar, observar, comprender e experimentar coa sua riqueza natural, cultural, paisaxística,... que posúen.

bottom of page