Horario dunha xornada 

 

  10:30h- Chegada ó Pobo: Presentación e reparto de grupos para comezar as actividades escollidas.

 

  11:00h a 13:30h- 2 Actividades

 

  13:30h a 14.30h- Hora de xantar. (Os rapaces deberán traer a súa comida ou solicitar o picnic de Pobo Aventura; os monitor@s serán

os encargados de acompañalos na comida)

 

  14.30h a 15:15h- Tempo libre dirixido por monitor@s

 

  15:30h a 16:30h- 1 Actividade

 

  16:30h- Recollida e despedida

 

  17:00h- Fin da Xornada